Asukasinfo, lomakkeet

Isännöimiemme kohteiden osakkeenomistajille tarjoamme olennaista tietoa koskien
huoneiston kunnossapitovastuusta, muutostöistä huoneistossa sekä yhtiön ja osakkeenomistajan välisestä vastuunjaosta.

Ilmoituslomakkeilla on helppo tehdä tarvittavia ilmoituksia.

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettavan yhtiölle kunnossapito- tai muutostyöstä, joka voi aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.  Muutosilmoituksen tekemiseen löytyy ohje ja ilmoituslomake, jonka voi ähettää sähköisesti.

Vikailmoituslomake välitetään kiinteistönhuoltoliikkeelle, ellette saa vikaa ilmoitettua
suoraan huoltoliikkeelle.