Muuttosiivous ja muuttotarkastus

Huoneiston luovutuskuntoon saattaminen

Asukkaan itse hankkimat ja asennuttamat kalusteet, koneet ja laitteet tulee poistaa vuokrasuhteen päättyessä ja asunnon tila on palautettava siihen kuntoon, kuin se oli ennen asukkaan asennustöitä.  Isännöitsijän luvalla asennetut kalusteet, koneet tai laitteet voidaan jättää myös huoneistoon, mutta vuokranantaja ei maksa niistä korvausta.

Asuntojen ns. loppusiivous suoritetaan aina vuokrasuhteen päättyessä, ennen avainten luovutusta.

Loppusiivouksen tavoitteena on, että likaiset pinnat ja kalusteet puhdistetaan niin, että seuraavankin asukkaan on miellyttävä muuttaa asuntoon.  Vastuu loppusiivouksesta on aina vuokrasuhteessa olevalla asunnon haltijalla.  Lisätietoja siivouksesta saa kohteen tekniseltä isännöitsijältä.

 

Huoneiston loppusiivous ja luovutustoimenpiteet
ennen avainten luovutusta

Tuote Toimenpidekuvaus Laatukriteerit
Ikkunat Vähintään sisäpuitteen ikkuna puhdistetaan ja
pestään. Karmi puhdistetaan ja kosteapyyhitään,
mikäli ne ovat likaisia.
Ikkunat ja karmi
puhtaat
Ulko- ja sisäovet Ovet, karmi, kynnykset ja painikkeet puhdiste-
taan ja kosteapyyhitään, ovi-ikkunat pestään.
Ovet, ovi-ikkunat ja
karmit ym. puhtaat,
naulat poistettu
Keittiökaapit Kalusteiden rungot, hyllyt, ritilät, laatikostot ja
ovet puhdistetaan ja kosteapyyhitään.
Kalusteet ym. puhtaat,
kiinn.naulat poistettu
Keittiökalusteet Kylmäkalusteet, liesi, uuni, uunipellit, liesikupu
pestään, liesikuvun rasvasuodatin pestään, lie-
den tausta ympäristöineen puhdistetaan ja pes-
tään, astiapesukoneen tilanvaraus kalusteineen palautetaan entiselleen.
Keittiökalusteet puh-
taat, kylmäkalusteiden
ovet jätetty auki, ras-
vasuodatin puhdas,
lieden tausta puhdas
Muut kalusteet Kalusteiden rungot, hyllyt, laatikostot ja ovet
puhdistetaan ja kosteapyyhitään, mikäli ne ovat
likaisia.
Kalusteet puhtaat
Kylpyhuone,
-kalusteet
Seinät, lattia pestään, lattiakaivot puhdistetaan, posliinit puhdistetaan ja pestään, pesualtaan viemärin hajulukko puhdistetaan, vesikalusteet
ja varusteet pestään, kylpyhuonekalusteiden
rungot, hyllyt, laatikostot, ovet puhdistetaan
ja kosteapyyhitään, peilit pestään.
Seinät, lattia puhtaat,
wc-istuimet ja pesu-
altaat ehjät ja puhtaat, hajulukko ja lattiakaivo
puhdas, kylpyhuone- ja vesikalusteet,-varusteet
ja peilit puhtaat
Huoneiston
lattiat
Lattiat imuroidaan, puhdistetaan ja pestään. Lattiamatot ehjät ja
puhtaat
Huoneiston
seinät
Seinät puhdistetaan ja maalatut seinät kostea-
pyyhitään, mikäli ne ovat likaisia.  Tapetoidut
seinät puhdistetaan, mikäli ne ovat likaisia.
Seinät ehjät ja puhtaat
Muut varusteet Tarkistetaan kiinteiden valaisimien lamput, kodin-
koneiden käyttöohjeet, ikkunoiden avaaja yms.
 Kattovalaisimien rasian kannet jätetään paikoil-
leen.
Lamput ovat ehjät,
myös uunissa ja liesi-
kuvussa, käyttöohjeet
ja ikkuna-avaaja tallella
Ilmoitus-
velvollisuus
Asunnon haltijan tulee ilmoittaa isännöitsijälle
havaitsemistaan vioista tai vahingoista, erityisesti
silloin, kun vika tai vahinko saattaa aiheuttaa
vaurioita talon rakenteille.
Välittömästi havaitse-
misen yhteydessä ja
viimeistään avainten
luovutuksen yhteydessä

 

Muuttotarkastus

Asuntojen ns. muuttotarkastus suoritetaan aina vuokrasuhteen päättyessä ja ennen seuraavan vuokrasuhteen alkamista.  Muuttotarkastuksen suorittaa ko. kohteen isännöitsijä tai tekninen isännöitsijä.  Muuttotarkastus tehdään aina samojen kriteerien mukaisesti, näin asunnot ovat asukasvaihtohetkellä, rakennuksen ikä huomioon ottaen samanlaisessa kunnossa.  Tarkastuksesta laaditaan aina pöytäkirja, johon merkitään asunnossa havaitut huomautukset ja korjaustarpeet.  Huoneiston haltijalla on mahdollisuus osallistua muuttotarkastustilaisuuteen.  Osallistumisesta tulee sopia etukäteen isännöitsijän kanssa.

 

Huoneiston muuttotarkastus avainten luovutuksen yhteydessä

Tuote Toimenpidekuvaus Laatukriteerit
Loppusiivous Tarkastetaan, että loppusiivous on tehty yllä-
mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Asunto on puhdas ja
muuttokunnossa
Keittiökaapit Tarkistetaan kaapistojen toimivuus, lasketaan
hyllyjen määrät.
Kalusteet kunnossa,
hyllyt tallella
Keittiökalusteet Tarkistetaan kalusteiden toimivuus, kunto,
tiskipöydän silikonien kunto, lasketaan uunipel-
lien määrät, lieden tausta, liesikuvun rasvasuo-
dattimen kunto, liesikuvun toimivuus ja lamppu
Keittiökalusteet puhtaat
ja ehjät, lieden tausta
puhdas, kylmäkalustei-
den ovet on jätetty auki,
rasvasuodatin puhdas
Muut kalusteet Tarkistetaan kaapistojen toimivuus, lasketaan
hyllyjen määrät
Kalusteet kunnossa,
hyllyt tallella
Kylpyhuone,
-kalusteet
Tarkistetaan wc-istuimet ja pesualtaat, vesi-
kalusteiden tiiveys, seinälaatoituksen kunto,
silikonien tiiveys, lattiamattojen kunto ja
saumojen tiiveys.
Posliinit ehjät, ei vesi-
vuotoja, silikonit ja
saumat tiiviit
Lattiakaivot Tarkistetaan lattiakaivojen kunto, muovimaton
ja kaivon tiiveys
Kaivo puhdas ja tiivis,
ei kosteutta
Huoneiston
lattiat
Tarkistetaan lattiamattojen kunto. Lattiamatot ehjät ja
puhtaat
Huoneiston
seinät ja katot
Tarkistetaan seinien ja katon kunto Seinät ja katot ehjät ja
puhtaat
Muut varusteet Tarkistetaan kiinteiden valaisimien lamput, ko-
dinkoneiden käyttöohjeet, ikkunoiden avaaja
yms.  Tarkistetaan kattorasioiden kannet
Lamput ovat ehjät, käyt-
töohjeet ja ikkuna-
avaaja, kattorasioiden
kannet tallella

 

Mikäli tarkastuksessa havaitaan asukkaan vastuulle
ja kustannettavaksi kuuluvia huomautuksia

Asukkaan vastuulle kuuluvat ja kustannettavaksi tulevat korjaustyöt tai muuttosiivous tilataan/suoritetaan yhtiön vakiintuneen käytännön mukaisesti.  Työt teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla.  Tästä aiheutuvat kustannukset peritään huoneiston entiseltä haltijalta joko kokonaan tai osittain.  Edellä mainitun kaltaiset huomautukset dokumentoidaan esim. valokuvaamalla tai muulla luotettavalla tavalla.

Menettelystä tulee kirjallinen ilmoitus muuttoilmoitukseen merkittyyn, uuteen osoitteeseen noin viikon kuluessa tarkastuksesta.